Gang

Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel van de SP-leden Marijnissen en Temmink. Opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het correctief referendum

Met de bekendmaking van de wet van 21 oktober 2023 (Stb. 2023, 360) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 36468 is die tweede lezing.
Initiatiefnemers willen bereiken dat mensen een referendum kunnen organiseren over besluiten die door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Voor de invoering van een correctief referendum moet de Grondwet worden aangepast. SP-fractievoorzitter Dijk heeft de verdediging van het voorstel overgenomen van de oorspronkelijke initiatiefnemers.

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 15:21

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 januari 2024 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Wetgevingsproces

Documenten