Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting van het Mobiliteitsfonds (A) 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 00:20 - 03:44

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds Kamerbreed vastgesteld op 25 september 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Wetgevingsproces

 1. 19 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 25 september 2023

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Inbreng feitelijke vragen

 4. 27 september 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds Kamerbreed vastgesteld op 25 september 2023. 

 5. 4 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 11 oktober 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

 7. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.