Gang

Wetsvoorstel Begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:50

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 december 2023 te 14.00 uur.  Besluitvorming over het al dan niet inzetten van rapporteurs aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling.  Besluitvorming over het al dan niet houden van een wetgevingsoverleg aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Wetgevingsproces

 1. 19 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 28 september 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 december 2023 te 14.00 uur.  Besluitvorming over het al dan niet inzetten van rapporteurs aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling.  Besluitvorming over het al dan niet houden van een wetgevingsoverleg aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling. 

 4. 13 december 2023

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (TK 36410-III)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Blanco verslag uitgebracht.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 5. 18 januari 2024

  Plenaire vergadering: Begroting Algemene Zaken (36 410-III) + Koning (36 410-I) 1e TK

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 6. 18 januari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang avondvergadering: Begroting Algemene Zaken (36 410-III) + Koning (36 410-I) antwoord 1e termijn + rest

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 7. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle resterende begrotingen en over de Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit (36499) en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten