Gang

Wetsvoorstel Begroting van de Koning (I) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van de Koning.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 136
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Tegen
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Tegen
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Blanco verslag uitgebracht.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 december 2023 te 14.00 uur.  Besluitvorming over het al dan niet houden van een wetgevingsoverleg aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling.  Besluitvorming over het al dan niet inzetten van rapporteurs aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Wetgevingsproces

 1. 19 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 28 september 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 december 2023 te 14.00 uur.  Besluitvorming over het al dan niet houden van een wetgevingsoverleg aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling.  Besluitvorming over het al dan niet inzetten van rapporteurs aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling. 

 4. 13 december 2023

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (TK 36410-I)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Blanco verslag uitgebracht.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 5. 18 januari 2024

  Plenaire vergadering: Begroting Algemene Zaken (36 410-III) + Koning (36 410-I) 1e TK

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 6. 18 januari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang avondvergadering: Begroting Algemene Zaken (36 410-III) + Koning (36 410-I) antwoord 1e termijn + rest

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 7. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle resterende begrotingen en over de Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit (36499) en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten