Gang

Wetsvoorstel Slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2022 opgenomen.

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het jaarverslag en de Staat van het Onderwijs d.d. 26 juni 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: De termijn voor de inbreng feitelijke vragen is reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2023 om 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:45 - 11:45

Wetgevingsproces

 1. 17 mei 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 mei 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De termijn voor de inbreng feitelijke vragen is reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2023 om 12.00 uur.  

 3. 23 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 24 mei 2023

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 juni 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het jaarverslag en de Staat van het Onderwijs d.d. 26 juni 2023. 

 6. 26 juni 2023

  Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten