Gang

Wetsvoorstel Slotwet van de Koning 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2022 opgenomen.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Blanco verslag uitgebracht.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 17 mei 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 24 mei 2023

  Slotwet van de Koning 2022 (36360-I)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Blanco verslag uitgebracht. 

 4. 1 juni 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (hamerstuk). 

 5. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten