Gang

Wetsvoorstel Slotwet gemeentefonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het gemeenfonds over 2022 opgenomen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:44 - 15:45

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds op 12 juni 2023.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Blanco verslag uitgebracht.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 17 mei 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 23 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 24 mei 2023

  Slotwet Gemeentefonds 2022 (36360-B)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Blanco verslag uitgebracht. 

 5. 24 mei 2023

  Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Gemeentefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-B-2)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 24 mei 2023

  Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Gemeentefonds (vragen aan de regering) (36360-B-2)

  Inbreng feitelijke vragen

 7. 24 mei 2023

  Jaarverslag Gemeentefonds 2022 (36360-B-1)

  Inbreng feitelijke vragen

 8. 1 juni 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds op 12 juni 2023. 

 9. 12 juni 2023

  Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 11. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten