Gang

Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake steun voor Oekraïne

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 in verband met de steun aan Oekraïne.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 115
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:09 - 14:10

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 17 april om 12.00 uur. Over verdere behandeling (bijv. wetgevingsoverleg) besluiten na ommekomst antwoorden.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:50 - 16:36

Wetgevingsproces

 1. 3 april 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 april 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 6 april 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 17 april om 12.00 uur. Over verdere behandeling (bijv. wetgevingsoverleg) besluiten na ommekomst antwoorden. 

 4. 11 april 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 17 april 2023

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting inzake steun voor Oekraïne)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 25 mei 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 30 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 1 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 5 juli 2023

  Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake steun voor Oekraïne (36337)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten