Gang

Wetsvoorstel Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Dit wetsvoorstel bevat de begroting, de Raming, voor de Tweede Kamer voor het jaar 2024. Deze Raming wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk IIA van de Rijksbegroting.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:13

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:30

Wetgevingsoverleg

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten op 19 juni 2023 van 10.00 tot 17.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum heeft reeds plaatsgevonden (5 april jl.) en het wetgevingsoverleg is reeds gepland op 19 juni 2023.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 22 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 5 april 2023

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 36328)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 6 april 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum heeft reeds plaatsgevonden (5 april jl.) en het wetgevingsoverleg is reeds gepland op 19 juni 2023. 

 5. 1 juni 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten op 19 juni 2023 van 10.00 tot 17.00 uur. 

 6. 19 juni 2023

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 27 juni 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 8. 5 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 14 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten