Gang

Wetsvoorstel Nieuw Wetboek van Strafvordering

Het huidige Wetboek van Strafvordering is in 1926 ingevoerd. Het Wetboek van Strafvordering bevat regels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. De samenleving waarvoor het Wetboek oorspronkelijk is gemaakt is inmiddels ingrijpend veranderd door nationale en internationale ontwikkelingen. Te denken valt aan internationale (drugs)criminaliteit en de daarbij behorende strafrechtspleging, technologische ontwikkelingen, de veranderde rollen binnen het strafrecht en de toegenomen aandacht voor de verdachte en het slachtoffer in het strafproces. Het Wetboek is de afgelopen decennia dan ook talloze malen gewijzigd waardoor het onoverzichtelijk en ontoegankelijk is geworden. Dit wetsvoorstel moderniseert het strafprocesrecht doormiddel van de vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Wetgevingsoverleg

Wetboek van Strafvordering (Boek 6) (36327)

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Wetgevingsoverleg

Wetboek van Strafvordering (Boek 5) (36327)

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Wetgevingsoverleg

Wetboek van Strafvordering (Boek 4) (36327)

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Wetgevingsoverleg

Wetboek van Strafvordering (Boek 3) (36327)

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Wetgevingsoverleg

Wetboek van Strafvordering (Boek 2) (36327)

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Wetgevingsoverleg

Wetboek van Strafvordering (Boek 1) (36327)

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Technische briefing

Besluit: Toelichting door het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de systematiek van het wetsvoorstel Wetboek van Strafvordering.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag per boek worden als volgt vastgesteld:- Inbrengdatum voor boek 1 vaststellen op 25 mei 2023.- Inbrengdatum voor boek 2 vaststellen op 28 september 2023.- Inbrengdatum voor boek 3 vaststellen op 26 oktober 2023.- Inbrengdatum voor boek 4 vaststellen op 30 november 2023.- Inbrengdatum voor boek 5 vaststellen op 21 december 2023.- Inbrengdatum voor boek 6 vaststellen op 25 januari 2024.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:16 - 15:17

Wetgevingsproces

 1. 20 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 22 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 29 maart 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag per boek worden als volgt vastgesteld:- Inbrengdatum voor boek 1 vaststellen op 25 mei 2023.- Inbrengdatum voor boek 2 vaststellen op 28 september 2023.- Inbrengdatum voor boek 3 vaststellen op 26 oktober 2023.- Inbrengdatum voor boek 4 vaststellen op 30 november 2023.- Inbrengdatum voor boek 5 vaststellen op 21 december 2023.- Inbrengdatum voor boek 6 vaststellen op 25 januari 2024.  

 4. 19 april 2023

  Nieuw Wetboek van Strafvordering (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

  Technische briefing

  Besluit: Toelichting door het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de systematiek van het wetsvoorstel Wetboek van Strafvordering. 

 5. 25 mei 2023

  Wetboek van Strafvordering (Boek 1) (36327)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 1 juni 2023

  Wetboek van Strafvordering (Boek 1) (36327)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 28 september 2023

  Wetboek van Strafvordering (Boek 2) (36327)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 26 oktober 2023

  Wetboek van Strafvordering (Boek 3) (36327)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 30 november 2023

  Wetboek van Strafvordering (Boek 4) (36327)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 11. 21 december 2023

  Wetboek van Strafvordering (Boek 5) (36327) (is verplaatst naar 25 januari 2024)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 12. 25 januari 2024

  Wetboek van Strafvordering (Boek 5) (36327)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 13. 25 januari 2024

  Wetboek van Strafvordering (Boek 6) (36327) (is verplaatst naar 8 februari 2024)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 14. 8 februari 2024

  Wetboek van Strafvordering (Boek 6) (36327)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 15. 20 januari 2025

  Wetboek van Strafvordering (Boek 1) (36327)

  Wetgevingsoverleg

 16. 27 januari 2025

  Wetboek van Strafvordering (Boek 2) (36327)

  Wetgevingsoverleg

 17. 3 februari 2025

  Wetboek van Strafvordering (Boek 3) (36327)

  Wetgevingsoverleg

 18. 10 februari 2025

  Wetboek van Strafvordering (Boek 4) (36327)

  Wetgevingsoverleg

 19. 17 februari 2025

  Wetboek van Strafvordering (Boek 5) (36327)

  Wetgevingsoverleg

 20. 10 maart 2025

  Wetboek van Strafvordering (Boek 6) (36327)

  Wetgevingsoverleg

Documenten