Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-Verdrag 1996) en het Protocol uit 2010 bij dat Verdrag.

Dit HNS-Verdrag 1996 regelt de aansprakelijkheid en schadevergoeding bij ongevallen met schepen die gevaarlijke of schadelijke stoffen als lading over zee vervoeren. Dergelijke ongevallen kunnen leiden tot grote aantallen ernstig gewonde of dodelijke slachtoffers, ook buiten het schip. Daarnaast bestaat een grote kans op ernstige economische schade voor de scheepvaart, de bevolking, het overige bedrijfsleven en de overheden, alsmede ernstige schade aan het milieu. Het Protocol bij het verdrag omvat onder meer aanvullende afspraken over de melding van rampen, het opstellen van rampenplannen en de bestrijding van verontreiniging. Met het HNS-protocol 2010 is het HNS-verdrag 1996 ook op een aantal onderdelen verduidelijkt.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Hamerstukken

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in samenhang met het wetsvoorstel dat hierboven staat geagendeerd (36331).  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 mei 2023.   In gezamenlijkheid te behandelen met wetsvoorstel Uitvoeringswet (36331).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 15:16 - 15:17

Wetgevingsproces

 1. 21 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 22 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 5 april 2023

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 mei 2023.   In gezamenlijkheid te behandelen met wetsvoorstel Uitvoeringswet (36331). 

 4. 10 mei 2023

  Goedkeuringswet voor het HNS-Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en Uitvoeringswet voor het HNS-Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 20 december 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in samenhang met het wetsvoorstel dat hierboven staat geagendeerd (36331).  Niet controversieel verklaren. 

 7. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Goedkeuringswet inzake het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (36323)

  Hamerstukken

  Besluit: Behandeld. 

Documenten