Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Het wetsvoorstel regelt dat niet langer iedere gemeente waar een ingezetene van Nederland zich aanmeldt, maar de gemeente waar de ingezetene woont, verantwoordelijk wordt voor het verstrekken van voorziening voor beschermd wonen (woonplaatsbeginsel).

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Controversieel verklaard

Procedurevergadering

Besluit: De commissie zal geen voorstel aan de Kamer voorleggen om het wetsvoorstel van de lijst van controversiële onderwerpen (zoals vastgesteld door de Kamer) af te halen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Controversiële status behouden.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen d.d. 17 mei 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: De leden Ceder, Kat en Mohandis zullen voor de procedurevergadering van 8 maart 2023 een voorstel voor een programma voor een rondetafelgesprek aan de commissie voorleggen.  Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Ceder, Kat en Mohandis zal een voorstel (voor een programma) voor een rondetafelgesprek aan de commissie voorleggen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:05 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 16 januari 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 januari 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 1 februari 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Ceder, Kat en Mohandis zal een voorstel (voor een programma) voor een rondetafelgesprek aan de commissie voorleggen. 

 4. 8 februari 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 15 februari 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: De leden Ceder, Kat en Mohandis zullen voor de procedurevergadering van 8 maart 2023 een voorstel voor een programma voor een rondetafelgesprek aan de commissie voorleggen.  Ter informatie. 

 6. 8 maart 2023

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)

  Technische briefing

 7. 9 maart 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 8. 19 april 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen d.d. 17 mei 2023 om 14.00 uur. 

 9. 17 mei 2023

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 11. 20 december 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversiële status behouden. 

 12. 6 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 13 maart 2024

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie zal geen voorstel aan de Kamer voorleggen om het wetsvoorstel van de lijst van controversiële onderwerpen (zoals vastgesteld door de Kamer) af te halen. 

Documenten