Schepelhal

Wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen

Dit wetsvoorstel voorziet in het opvolgen van een van de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in verband met het nationaal toelaten van voertuigen door een onafhankelijke goedkeuringsinstantie. Hierbij gaat het specifiek om nieuwe innovatieve voertuigen die op grond van artikel 20b van de Wegenverkeerswet 1994 als bijzondere bromfiets op de openbare weg kunnen worden toegelaten. Tevens wordt er een begin gemaakt met de implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen om ervoor te zorgen dat dat hele kader in één keer kan worden ingevoerd zonder dat daar opnieuw een afzonderlijk wetsvoorstel voor nodig is.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 januari 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 7 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 21 december 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 4. 31 januari 2023

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Naar boven