Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Met dit wetsvoorstel wordt de zorg voor de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking overgeheveld van de gemeenten naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt valt onder de Participatiewet. Gemeenten voeren de Participatiewet uit en hebben nu de zorg voor de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Bij het UWV heeft men de deskundigheid en ervaring wat betreft deze voorzieningen en gebruikers kunnen voortaan terecht bij één loket. De Participatiewet wordt hiervoor gewijzigd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 23 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Niet deelgenomen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 december 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 10 november 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 15 november 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 december 2022 te 14.00 uur. 

 4. 7 december 2022

  Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36245)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 april 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 19 april 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 14 juni 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (Kamerstuk 36245)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 20 juni 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten