Tuin

Wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over uitlevering (Trb. 2021, 117). Hiermee wordt de uitlevering op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad vereenvoudigd. Het verdrag maakt het mogelijk om voor alle delicten die in beide verdragsstaten bestraft kunnen worden met een vrijheidsstraf van ten minste een jaar, waaronder moord, doodslag en andere geweldsdelicten, maar ook financieel-economische delicten, om uitlevering te verzoeken. Ook zorgt het verdrag dat de samenwerking met de autoriteiten van de VAE soepeler en sneller verloopt. Uitlevering kan plaatsvinden voor twee doeleinden. In de eerste plaats kan uitlevering plaatsvinden ten behoeve van de vervolging in de verzoekende partij. In de tweede plaats kan uitlevering plaatsvinden voor de uitvoering van een uitspraak van een onherroepelijke vrijheidsstraf in de verzoekende partij.

 1. Completed: Voorbereiding
 2. Completed: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:40

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 december 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:30 - 16:20

Wetgevingsproces

 1. 29 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 9 november 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 december 2022 te 14.00 uur. 

 4. 1 december 2022

  Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117) (36233-(R2175))

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 8 februari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 9 februari 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 3 april 2023

  Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117) (36233)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten