Statenpassage

Wetsvoorstel Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is de afschaffing van de verhuurderheffing aangekondigd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de verhuurderheffing per 2023 wordt afgeschaft. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 worden de lasten voor corporaties structureel met circa €1,7 mld per jaar verlaagd. Woningcorporaties krijgen daardoor meer investeringsruimte om te kunnen doen waarvoor ze zijn opgericht: meer nieuwe betaalbare woningen bouwen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en zorgen voor lagere woonlasten.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 2 november 2022 om 14.00 uur; de commissie spreekt het voornemen uit om blanco verslag uit te brengen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 6 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 20 oktober 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 2 november 2022

  Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) (TK 36219)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 24 november 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 24 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 1 december 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) (36219)

  Hamerstukken

Documenten

Naar boven