Gang

Wetsvoorstel Belastingplan 2023

Het eerste wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. In dit eerste voorstel stelt de regering diverse veranderingen in de belastingen, heffingen en accijnzen voor.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdA 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 16:25 - 00:11

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:50 - 22:11

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2023

Besluit: Behandeld.  Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om nader verslag uit te brengen bij het wetsvoorstel Belastingplan 2023 naar aanleiding van de op 5 oktober jl. verschenen Nota van wijziging, de inbrengdatum voor het nader verslag vast te stellen op maandag 10 oktober 2022 te 14.00 uur en de regering te verzoeken om de beantwoording uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022 naar de Kamer te sturen.   De commissie besluit het kabinet te verzoeken om vóór dinsdag 11 oktober 2022 een brief te sturen over het voornemen om de energiebelasting te wijzigen en over hoe dit voornemen zich verhoudt tot mogelijke wijzigingen en de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 09:45 - 10:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 28 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 29 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023. 

 5. 29 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 3 oktober 2022

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 3 oktober 2022

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 3 oktober 2022

  Wetsvoorstel rechtsherstel box 3

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 3 oktober 2022

  Wet minimum CO2-prijs industrie

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 3 oktober 2022

  Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 11. 3 oktober 2022

  Overbruggingswet box 3

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 12. 3 oktober 2022

  Belastingplan 2023

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 13. 6 oktober 2022

  Extra procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit om nader verslag uit te brengen bij het wetsvoorstel Belastingplan 2023 naar aanleiding van de op 5 oktober jl. verschenen Nota van wijziging, de inbrengdatum voor het nader verslag vast te stellen op maandag 10 oktober 2022 te 14.00 uur en de regering te verzoeken om de beantwoording uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022 naar de Kamer te sturen.   De commissie besluit het kabinet te verzoeken om vóór dinsdag 11 oktober 2022 een brief te sturen over het voornemen om de energiebelasting te wijzigen en over hoe dit voornemen zich verhoudt tot mogelijke wijzigingen en de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.  

 14. 10 oktober 2022

  Inbreng nader verslag Belastingplan 2023

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 15. 13 oktober 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 16. 13 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 17 oktober 2022

  Pakket Belastingplan 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld.  Behandeld. 

 18. 20 oktober 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 19. 20 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 31 oktober 2022

  Pakket Belastingplan 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld.  Behandeld. 

 21. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 22. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 23. 3 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2023**, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) (1e TK)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 26. 9 november 2022

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2023**, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 27. 10 november 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 28. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen)

  Stemmingen

 29. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 30. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Voortzetting van de STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063) en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten