Wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Naar boven