Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Dit wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:40

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 oktober 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 12 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 14 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 oktober 2022 te 14.00 uur. 

 4. 6 oktober 2022

  Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36172)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 8 februari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 6. 9 februari 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 16 februari 2023

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten in verband met het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten en de invoering in dat kader van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie) (36172)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten