Gang

Wetsvoorstel Zevende incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met middelen ter bestrijding van corona (de aanschaf van nieuwe vaccins in voorbereiding op een najaarscampagne) en middelen die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld voor standaardisatie van gegevensuitwisseling en werken aan uitvoering

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:29 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:26

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 september 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:35

Wetgevingsproces

 1. 1 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 7 september 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 september 2022 te 14.00 uur.  

 4. 14 september 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting) (TK 36156)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 11 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 12 oktober 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 7. 12 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 2 november 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 9. 3 november 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting) (36156)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 11. 20 juni 2023

  Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2022

  Wetgevingsoverleg

 12. 22 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 5 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten