Wetsvoorstel

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

Activiteiten

14 jun 2022
01 jun 2022
Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor de feitelijke vragenronde op 14 juni 2022.

14:30 - 15:30

31 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:10

Wetgevingsproces

25 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jun 2022

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 jun 2022

Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (36120-VI)

Inbreng feitelijke vragen