Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 voor de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen (PVV-tegen)

Tijd activiteit: 22:30 - 23:55

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 14 juni 2022 14.00 uur. De minister wordt verzocht haar antwoorden uiterlijk dinsdag 28 juni aan de Kamer te sturen.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:10

Wetgevingsproces

 1. 25 mei 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 2 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 14 juni 2022 14.00 uur. De minister wordt verzocht haar antwoorden uiterlijk dinsdag 28 juni aan de Kamer te sturen. 

 4. 14 juni 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen (PVV-tegen)