Wetsvoorstel

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 inzake wijzingen in de huisvestingsportefeuille. In dit wetsvoorstel zijn de uitgaven en verplichtingen verwerkt die voort zijn gekomen uit de aankoop van een kantoorpand voor de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en de bilaterale ambassade in Brussel.

Activiteiten

Wetgevingsproces

12 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
18 mei 2022

Procedurevergadering (gewijzigde datum)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten