Wetsvoorstel

Eerste incidentele suppletoire begroting

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K). De wijziging houdt verband met het plaatsen van orders voor de levering van conventionele en kapitale munitie. In verband met de Russische invasie in Oekraïne gaat Defensie gaat voor € 458 miljoen versneld orders plaatsen.

Activiteiten

17 mei 2022
Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

14:00 - 14:00

12 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 17 mei 2022 te 14.00 uur.

10:30 - 11:15

Debat terugkijken
10 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:40

Wetgevingsproces

29 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering
17 mei 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

Inbreng feitelijke vragen