Wetsvoorstel

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Dit wetsvoorstel regelt de verlaging van de btw op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022, een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022 en een uitwerking van de maatregelen ter demping van het effect van de stijgende energieprijzen voor het Caribisch deel van Nederland.

Activiteiten

11 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 16 mei 2022 om 14.00 uur.

10:00 - 11:00

Debat terugkijken
10 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:00 - 16:40