Gang

Wetsvoorstel Zesde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met middelen ter bestrijding van corona en middelen die vanuit het coalitieakkoord onderdeel hebben uitgemaakt van de voorjaarsbesluitvorming. Daarnaast zijn twee posten met nieuw beleid opgenomen: een subsidieregeling voor zorgmedewerkers die te maken hebben met langdurige klachten na een coronabesmetting en een compensatieregeling voor schade van de overstroming in Limburg bij zorginstellingen.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:35

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 25 mei 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:40

Wetgevingsproces

 1. 22 april 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 12 mei 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 25 mei 2022 te 14.00 uur. 

 4. 25 mei 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting) (TK 36086)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Leveren inbreng. 

 5. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 6 juli 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Zesde incidentele suppletoire begroting VWS (36086)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten