Wetsvoorstel

Zesde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met middelen ter bestrijding van corona en middelen die vanuit het coalitieakkoord onderdeel hebben uitgemaakt van de voorjaarsbesluitvorming. Daarnaast zijn twee posten met nieuw beleid opgenomen: een subsidieregeling voor zorgmedewerkers die te maken hebben met langdurige klachten na een coronabesmetting en een compensatieregeling voor schade van de overstroming in Limburg bij zorginstellingen.

Activiteiten

12 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 25 mei 2022 te 14.00 uur.

10:30 - 11:30

10 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:40

Wetgevingsproces

22 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
25 mei 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting) (TK 36086)

Inbreng feitelijke vragen