Wetsvoorstel

Zesde incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit in verband met de suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en het Nationaal Programma Onderwijs.

Activiteiten

21 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:10 - 13:11

Wetgevingsproces

20 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 mei 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten