Wetsvoorstel

Wet natuurcompensatiebank

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een natuurcompensatiebank in de vorm van een register dat wordt beheerd door de minister voor Natuur en Stikstof. De natuurcompensatiebank heeft als doel om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen te nemen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang.

Activiteiten

20 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2022 om 14.00 uur.

11:15 - 12:15

19 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

16:15 - 17:00

Wetgevingsproces

Documenten

14 apr 2022
Download Reactie IPO
Alle documenten