Wetsvoorstel

Wet natuurcompensatiebank

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een natuurcompensatiebank in de vorm van een register dat wordt beheerd door de minister voor Natuur en Stikstof. De natuurcompensatiebank heeft als doel om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen te nemen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang.

Activiteiten

20 mei 2022
20 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2022 om 14.00 uur.

11:15 - 12:15

19 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

16:15 - 17:00

Wetgevingsproces

13 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
19 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 apr 2022

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
20 mei 2022

36076 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

14 apr 2022
Download Reactie IPO
Alle documenten