Wetsvoorstel

Vijfde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022 inzake voorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met het beschikbaar stellen van capaciteit en het bieden van zorg en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen.

Activiteiten

Wetgevingsproces

01 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
06 apr 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
06 apr 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 apr 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting) (TK 36069)

Inbreng feitelijke vragen