Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022. Over de middelen voor de energietoeslag is de Tweede Kamer geïnformeerd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via de Kamerbrief ‘Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens’. Zoals opgenomen in de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 11 maart 2022 over ‘Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022’ heeft het kabinet het voor de eenmalige energietoeslag gereserveerde budget met € 480 mln. verhoogd, van € 199 mln. naar € 679 mln. De € 199 mln. wordt gedekt vanuit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XVI).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:06

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:16 - 14:17

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 6 april 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:54 - 13:55

Wetgevingsproces

 1. 23 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 31 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 6 april 2022 te 14.00 uur.  

 4. 6 april 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (TK 36065)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 16 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 29 juni 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (i.v.m. plenaire overlap op donderdag 30 juni verplaatst naar woensdag 29 juni)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 7. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 13 september 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 10. 15 december 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 21 december 2022

  Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36065) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens) (36211)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 22 december 2022

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten