Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022. Over de middelen voor de energietoeslag is de Tweede Kamer geïnformeerd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via de Kamerbrief ‘Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens’. Zoals opgenomen in de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 11 maart 2022 over ‘Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022’ heeft het kabinet het voor de eenmalige energietoeslag gereserveerde budget met € 480 mln. verhoogd, van € 199 mln. naar € 679 mln. De € 199 mln. wordt gedekt vanuit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XVI).

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:16 - 14:17

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 6 april 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:54 - 13:55

Wetgevingsproces

 1. 23 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 31 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

  Procedurevergadering

 4. 6 april 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (TK 36065)

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 16 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 29 juni 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (i.v.m. plenaire overlap op donderdag 30 juni verplaatst naar woensdag 29 juni)

  Procedurevergadering

 7. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 15 augustus 2022

  Plenaire vergadering: De Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36065)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven