Wetsvoorstel Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Dit wetsvoorstel bevat de begroting, de Raming, voor de Tweede Kamer voor het jaar 2023. Deze Raming wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk IIA van de Rijksbegroting.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Wetgevingsoverleg

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten op 20 juni 2022 van 11.00 tot 16.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op 14 april 2022.  Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Raming 2023 op 20 juni 2022 van 11.00 tot 17.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:54 - 13:55

Wetgevingsproces

 1. 23 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 31 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

  Procedurevergadering

 4. 14 april 2022

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 36062)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 16 juni 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 20 juni 2022

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Wetgevingsoverleg

 7. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 8. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven