Wetsvoorstel

Vijfde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 inzake coronasteunmaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake coronasteunmaatregelen

Activiteiten

19 mei 2022
Hamerstukken

10:15 - 10:16

10 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:00 - 16:40

05 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 april 2022 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

24 mrt 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:54 - 13:55

Wetgevingsproces

23 mrt 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
21 apr 2022

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)(Kamerstuk 36061)

Inbreng feitelijke vragen
10 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 mei 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen) (36061)

Hamerstukken
Meer zien