Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Houwelingen (FvD) regelt de splitsing van de gemeente Groningen teneinde een deel van het huidige grondgebied van die gemeente toe te voegen aan de nieuw in te stellen gemeente Haren, waarvan de gemeentegrenzen overeenkomen met die van de opgeheven gemeente Haren voordat deze gemeente met Groningen en Ten Boer werd samengevoegd. De nieuwe gemeente Haren zal ruim 20.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 50,70 km², overeenkomend met de oppervlakte van de oude gemeente Haren. De door de initiatiefnemer beoogde datum van losmaking van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren is 1 januari 2025.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 29
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Tegen
Gündogan 1 Tegen
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 4 oktober 2022 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsproces

 1. 11 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop. 

 3. 15 september 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 4 oktober 2022 om 14.00 uur.  

 4. 4 oktober 2022

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren (TK36052) (vragen gericht aan de initiatiefnemer)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 10 november 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 8 februari 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren (36052) (1e TK)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 16 maart 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren (36052) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Voortzetting debat. 

 9. 21 maart 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 10. 4 april 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten