Gang

Wetsvoorstel Eerste incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022, inzake financiële steun voor Oekraïne via Wereldbank

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De wijziging is nodig omdat Nederland zich garant stelt voor een lening van de Wereldbank aan Oekraïne.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:54 - 13:55

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vaststellen op dinsdag 22 maart 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 1 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 9 maart 2022

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vaststellen op dinsdag 22 maart 2022 te 14.00 uur. 

 4. 22 maart 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 21 april 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 7. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 12 mei 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank) (36048)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten