Wetsvoorstel

Eerste incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022, inzake financiële steun voor Oekraïne via Wereldbank

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De wijziging is nodig omdat Nederland zich garant stelt voor een lening van de Wereldbank aan Oekraïne.

Activiteiten

12 mei 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

12:00 - 12:01

21 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

10:30 - 11:30

21 apr 2022
09 mrt 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vaststellen op dinsdag 22 maart 2022 te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

08 mrt 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:40 - 16:15

Wetgevingsproces

01 mrt 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
08 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 mrt 2022

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
22 mrt 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank)

Inbreng feitelijke vragen
24 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 apr 2022

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank) (36048)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten