Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor 2022 inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De wijziging houdt verband met de compensatie van de vuurwerkbranche voor het tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2021-2022. Voor de compensatie en de uitvoeringskosten is in totaal € 28,0 miljoen gereserveerd.

Activiteiten

12 mei 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

12:00 - 12:01

21 apr 2022
20 apr 2022
12 apr 2022
08 mrt 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:40 - 16:15

23 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 maart 2022.

10:15 - 11:15

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

17 feb 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
23 feb 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
08 mrt 2022

Incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

Inbreng feitelijke vragen
08 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 apr 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche) (36038)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten