Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

Dit wetsvoorstel verzorgt de goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272). Het verdrag is in 2004 in New York tot stand gekomen. In het verdrag is staatsimmuniteit het uitgangspunt, in het bijzonder in civielrechtelijke procedures tegen een vreemde staat. Het verdrag houdt in dat een staat geen rechtsmacht mag uitoefenen over een andere staat. In de praktijk weerhoudt dit een rechter in een land om een vonnis te wijzen tegen een andere staat. De goedkeuring van deze wet voorziet in de toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot het verdrag.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om de controversiële status van deze zaak te behouden.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verzoekt de staf om de griffie plenair te informeren dat zij dit wetsvoorstel graag in één debat zou behandelen samen met de bijbehorende Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit (36028), die reeds door de commissie J&V is aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2022.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Wetgevingsproces

 1. 8 februari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

 3. 17 februari 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2022. 

 4. 11 maart 2022

  Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 3 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verzoekt de staf om de griffie plenair te informeren dat zij dit wetsvoorstel graag in één debat zou behandelen samen met de bijbehorende Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit (36028), die reeds door de commissie J&V is aangemeld voor plenaire behandeling. 

 6. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 13 juni 2023

  Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) (36 027-(R2160)) + Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36 028) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Buitenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 9. 21 december 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit om de controversiële status van deze zaak te behouden. 

 10. 6 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 14 maart 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 12. 28 maart 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 11 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 18 april 2024

  Procedurevergadering (let op: nieuw tijdstip!)

  Procedurevergadering

 15. 23 april 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen. 

 16. 10 juni 2024

  Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) (36027-(R2160)) + Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) (re- dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten