Wetsvoorstel

Vierde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022 inzake coronamaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met coronamaatregelen. Het betreft de volgende maatregelen: onderzoek inzake nieuw beleid, aanschaf antigeen zelftesten voor onderwijs en de aanschaf van zuurstofconcentratoren.

Activiteiten

14 apr 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

07 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:05 - 15:06

06 apr 2022
10 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 februari 2022 te 14.00 uur.

14:15 - 15:30

09 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:01

Wetgevingsproces

04 feb 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
09 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 feb 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
24 feb 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting) (TK 36025)

Inbreng feitelijke vragen
06 apr 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
06 apr 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2022

Plenaire vergadering: Vierde incidentele suppletoire begroting VWS (36025)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten