Wetsvoorstel

Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144)

Dit wetsvoorstel betreft de goedkeuring van een verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening tussen de twee landen. Het verdrag is tot stand gekomen op 5 juli 2021 en stelt de zeegrens tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek vast. Het doel van dit verdrag is duidelijkheid geven over de geografische reikwijdte op zee en kan onder andere helpen bij het verduidelijken van bevoegdheden en visserijbeheer.

Activiteiten

19 mei 2022
18 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

14:15 - 15:00

03 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 februari 2022.

12:30 - 13:15

01 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

15:30 - 15:50

Wetgevingsproces

27 jan 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
01 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2022

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
24 feb 2022

Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 mei 2022

Procedurevergadering (gewijzigde datum)

Procedurevergadering
19 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 23

Plenaire vergadering: Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36017)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten