Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144)

Dit wetsvoorstel betreft de goedkeuring van een verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening tussen de twee landen. Het verdrag is tot stand gekomen op 5 juli 2021 en stelt de zeegrens tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek vast. Het doel van dit verdrag is duidelijkheid geven over de geografische reikwijdte op zee en kan onder andere helpen bij het verduidelijken van bevoegdheden en visserijbeheer.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: De griffier wordt verzocht om, alvorens te inventariseren of woordvoerders aanleiding zien om zich in te schrijven voor de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel, na te gaan welke politieke aandachtspunten de gedelegeerden van de Staten van Curacao aan de orde willen stellen in de wetsbehandeling.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 14:15 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 februari 2022.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 15:50

Wetgevingsproces

 1. 27 januari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

 3. 3 februari 2022

  Procedurevergadering (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 februari 2022. 

 4. 24 februari 2022

  Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 mei 2022

  Procedurevergadering (gewijzigde datum)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 6. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 7 juli 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De griffier wordt verzocht om, alvorens te inventariseren of woordvoerders aanleiding zien om zich in te schrijven voor de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel, na te gaan welke politieke aandachtspunten de gedelegeerden van de Staten van Curacao aan de orde willen stellen in de wetsbehandeling. 

 8. 4 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36017-(R2159))

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 11 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten