Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor 2022 inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19

Activiteiten

21 apr 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

31 mrt 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, te plannen na het plaatsvinden van tweeminutendebat 'Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs'

10:45 - 11:30

31 mrt 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:55 - 15:00

24 mrt 2022
03 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 februari 2022 om 14.00 uur.  Agenderen voor wetgevingsoverleg.

10:15 - 11:15

26 jan 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:15 - 13:16

Wetgevingsproces

25 jan 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
26 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2022

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
15 feb 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
24 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mrt 2022

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
31 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19 (36014)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten