Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 inzake verlenging van de KKC en GO-C

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven on ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging houdt verband met de verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022.

Activiteiten

Wetgevingsproces

17 jan 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 feb 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
24 feb 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022)

Inbreng feitelijke vragen
07 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 apr 2022

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022) (36011)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten