Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022 inzake coronamaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met coronamaatregelen.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
14 apr 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

07 apr 2022
06 apr 2022
27 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 februari 2022 te 14.00 uur.

12:00 - 13:00

18 jan 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

14 jan 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
09 feb 2022

Derde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
06 apr 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
06 apr 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2022

Plenaire vergadering: Derde incidentele suppletoire begroting VWS (36010)

Hamerstukken
Meer zien