Wetsvoorstel

Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en een aantal andere wetten. Na inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen bleken er in de praktijk twee knelpunten. Om deze op te lossen wordt de automatische waardeoverdracht uitgebreid naar alle kleine pensioenen en kunnen kleine nettopensioenen en nettolijfrentes worden afgekocht als waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn.

Activiteiten

19 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 13:21

17 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (mogelijk als hamerstuk).

16:30 - 17:30

18 jan 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:30 - 13:50

18 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 februari 2022 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

23 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jan 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
08 feb 2022

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 mei 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
19 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jun 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

23 dec 2021
Download Advies ATR
Alle documenten