Gang

Wetsvoorstel Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en een aantal andere wetten. Na inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen bleken er in de praktijk twee knelpunten. Om deze op te lossen wordt de automatische waardeoverdracht uitgebreid naar alle kleine pensioenen en kunnen kleine nettopensioenen en nettolijfrentes worden afgekocht als waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 19:10 - 20:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (mogelijk als hamerstuk).

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 februari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

 1. 23 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 18 januari 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 februari 2022 te 14.00 uur. 

 4. 8 februari 2022

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (mogelijk als hamerstuk). 

 6. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 1 juni 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 8. 7 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten