Gang

Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wijziging houdt verband met de regeling voor ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw door de waterschade in Limburg in de zomer van 2021.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:54 - 13:55

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag in de vorm van feitelijke vragen vaststellen op 31 januari 2022 om 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

 1. 23 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 26 januari 2022

  Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag in de vorm van feitelijke vragen vaststellen op 31 januari 2022 om 12.00 uur. 

 4. 31 januari 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van LNV(XIV) voor het jaar 2022 (ISB regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg)(36001)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 23 maart 2022

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk). 

 7. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 31 maart 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg (36001)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten