Gang

Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 inzake aanpassing steunmaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven on ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging houdt verband met de aanpassing van de steunmaatregelen.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:06

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 februari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

 1. 23 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 20 januari 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 februari 2022 te 14.00 uur. 

 4. 10 februari 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen) (Kamerstuk 36000)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 23 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 5 april 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 7 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 14 april 2022

  Plenaire vergadering: Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen (36000)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten