Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om een bestuurlijke boete te kunnen geven bij overtreding van de visserijregels. Het gaat daarbij om alle voorschriften in de Visserijwet 1963 die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Met dit wetsvoorstel wordt een duaal stelsel geïntroduceerd, waarbij voor de handhaving van visserijregelgeving door middel van punitieve sancties zowel een bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke weg openstaat.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 februari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

 1. 22 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 3. 26 januari 2022

  Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 februari 2022 te 14.00 uur.  

 4. 10 februari 2022

  Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete (35998)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 22 juni 2022

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 6. 23 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete (35998)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten