Gang

Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Defensie (X) voor 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Defensie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 19:47 - 19:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 januari 2021 te 14.00 uur. Tevens de staf verzoeken een stafnotitie op te stellen t.b.v. de vragenlijst.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:15

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 januari 2022

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 januari 2021 te 14.00 uur. Tevens de staf verzoeken een stafnotitie op te stellen t.b.v. de vragenlijst. 

 3. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 19 januari 2022

  Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 24 februari 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 12 mei 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: De Incidentele suppletoire Defensiebegroting (35997)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 8. 9 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten