Wetsvoorstel

incidentele suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Activiteiten

19 mei 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

18 jan 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:50

13 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 januari 2021 te 14.00 uur. Tevens de staf verzoeken een stafnotitie op te stellen t.b.v. de vragenlijst.

10:30 - 11:15

Wetgevingsproces

21 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
13 jan 2022

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
18 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jan 2022

Wijziging begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien