Gang

Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege corona maatregelen.

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:54 - 13:55

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 26 januari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Wetgevingsproces

 1. 17 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 januari 2022

  Procedurevergadering VWS (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 26 januari 2022 te 14.00 uur. 

 3. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 26 januari 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)(TK 35994)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 23 maart 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 31 maart 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Tweede incidentele suppletoire begroting VWS (Kamerstuk 35994)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 9. 5 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten