Gang

Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in verband met het Steunpakket eerste kwartaal 2022. Het steunpakket houdt in dat ondernemers bijvoorbeeld de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen aanvragen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:04 - 15:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 2 februari 2022 te 14.00 uur.  Bewindspersoon verzoeken om informatie tijdpad aanpassing begroting SZW 2022.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

 1. 16 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 18 januari 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 2 februari 2022 te 14.00 uur.  Bewindspersoon verzoeken om informatie tijdpad aanpassing begroting SZW 2022. 

 4. 2 februari 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022) (35993)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 23 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 8 maart 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 10 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 17 maart 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022) (35993)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 9. 5 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten