Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in verband met het Steunpakket eerste kwartaal 2022. Het steunpakket houdt in dat ondernemers bijvoorbeeld de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen aanvragen.

Activiteiten

17 mrt 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

14:10 - 14:11

08 mrt 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

23 feb 2022
18 jan 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:50

18 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 2 februari 2022 te 14.00 uur.  Bewindspersoon verzoeken om informatie tijdpad aanpassing begroting SZW 2022.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

16 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jan 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
02 feb 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022) (35993)

Inbreng feitelijke vragen
23 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 mrt 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
10 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mrt 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022) (35993)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten