Wetsvoorstel

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel misbruik met kinderen

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht om voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen zelfstandig strafbaar te stellen. Het wetsvoorstel geeft hiermee uitvoering aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie (31015, nr. 190) om het in bezit hebben van teksten met advies en/of richtlijnen over het seksueel misbruiken van kinderen expliciet strafbaar te stellen. Voorgesteld wordt een nieuw artikel 240c aan het Wetboek van Strafrecht toe te voegen. Op het misdrijf omschreven in artikel 240c komt een maximumstraf van vier jaren gevangenisstraf of geldboete van de vijfde categorie te staan.

Wetgevingsproces

13 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jan 2022

Inbreng verslag wetsvoorstel Kindermisbruik (35991)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jan 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten